I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 64590.
BRILUM SPÓŁKA AKCYJNA w Konstancinie-Jeziornie
KRS 0000040145, REGON 010935639, NIP 9510054560
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-03 r.
[BMSiG-62250/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Brilum SA sprawozdanie finansowe

Zarząd BRILUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (05-520) przy ulicy Wilanowskiej 1A, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000040145, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 września 2001 roku,...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!