I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 64605.
KRS 0000044686, REGON 011169058, NIP 9510060112
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-09-18 r.
[BMSiG-54386/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Fmg International SA sprawozdanie finansowe

WEZWANIE DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE Zarząd spółki pod firmą FMG INTERNATIONAL S.A. z siedzibą w Warszawie (00-710) przy (informacja ukryta), strona internetowa: www.fmg.pl, REGON 011169058 , NIP 9510060112 , KRS 0000044686 (dalej: "Spółka"), wobec wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!