I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 64609.
KRS 0000334559, REGON 340612783, NIP 9532595027
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-08-06 r.
[BMSiG-65735/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Instytut Eurorozwoju SA sprawozdanie finansowe

Zarząd Instytut Eurorozwoju S.A. zawiadamia 2 raz o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu w Spółkę z o.o. Istotne elementy planu przekształcenia: 1) spółka zostanie przekształcona w spółkę z o.o. pod firmą Instytut Eurorozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 2) wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!