I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 64633.
KRS 0000014280, REGON 012060464, NIP 5260001890
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-05-24 r.
[BMSiG-45825/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Unitra Towarzystwo Handlowo Przemysłowe SA sprawozdanie finansowe

Wezwanie czwarte W związku z ustawową dematerializacją akcji, UNITRA Towarzystwo Handlowo-Przemysłowe S.A. w Warszawie (KRS 0000014280) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce przy (informacja ukryta) w Warszawie. Kontakt w sprawie złożenia dokumentów akcji tel. 664 764...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!