IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 64858.
KRS 0000110416, REGON 190294600, NIP 5860023842
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-05-29 r., sygnatura akt: GD VIII Ns-Rej. KRS 18536/20/451
[BMSiG-65608/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Mako" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu w stosunku do spółki MAKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 110416, adres siedziby: (informacja ukryta), kod pocz. 81-538, poczta GDYNIA, REGON 190294600 , NIP 5860023842 , pod sygnaturą GD VIII Ns-Rej. KRS 18536/20/451 postępowania w trybie art. 25a ust. 1 ustawy o...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!