V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

1. Wezwanie spadkobierców

Pozycja 64903.
SĄD REJONOWY W GOSTYNINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 192/20
[BMSiG-65588/2020]

Przed Sądem Rejonowym w Gostyninie, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 192/20 toczy się postępowanie z wniosku Moniki Kaczmarek o stwierdzenie nabycia spadku po Leonardzie Kiesel z domu Szwajkowskiej, zmarłej dnia 30 stycznia 2020 roku w Płocku, ostatnio stale zamieszkałym w Gąbinie. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!