XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1091887.
KRS 0000390911, REGON 301803683, NIP 7831677097
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2011-07-12 r.
[RDF/269841/20/579]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Bizuu sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 16.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019