XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1091918.
KRS 0000722960, REGON 369678555, NIP 7842511609
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2018-03-09 r.
[RDF/269905/20/337]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Dick-Bud" sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019