XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1092041.
KRS 0000675985, REGON 367248460, NIP 6793148886
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-05-05 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/27655/20/729]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Total Fitness Concept sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. STOCZNIOWCÓW nr domu 3 kod pocztowy 30-709 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. SIKORKI nr domu 21 nr lokalu B kod pocztowy 31-589 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKĘPA
2.ImionaFILIP DAWID Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej5940 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego5940 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego5940 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚLUSARCZYK
2.ImionaMACIEJ RAFAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

11.Wartość wkładu umówionego5940 ZŁ

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego11880 ZŁ

Podrubryka 1.

WYKREŚLIĆ

1

1.Wartość wkładu wniesionego5940 ZŁ

WPISAĆ

1.Wartość wkładu wniesionego11880 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Pobierz raport o postępowaniach restrukturyzacyjnych w III kwartale 2020 r.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku

Restrukturyzacja przedsiębiorstw. Analiza i omówienie postępowań restrukturyzacyjnych za III kwartał 2020 roku to najnowszy raport firmy doradczej MGW CCG dotyczący postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze, przygotowany na podstawie danych pochodzących z Listy upadłości firm i upadłości konsumenckiej.

W raporcie znajdziesz:

  • Analizę postępowań restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw w III kwartale 2020 r.
  • Profile restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych
  • Informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach