XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 1092049.
KRS 0000546553, REGON 360959413, NIP 7010471756
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-03-05 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/54454/20/934]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Universal KG Premium Service Ltd sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 16 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 543 nr lokalu 23 kod pocztowy 02-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. PUŁAWSKA nr domu 465 kod pocztowy 02-844 poczta WARSZAWA kraj POLSKA