XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1092262.
KRS 0000609424, REGON 364028551, NIP 9581672756
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-03-23 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/15715/20/397]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Baltic Customs Agency sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaBALTIC CUSTOMS AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaBALTIC CUSTOMS AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJADESZKO
2.ImionaARTUR JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji04.09.2020, UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2020 R., AKT NOTARIALNY Z DN. 04.09.2020 R. - REP. A NR 2016/2020 NOTARIUSZ ANNY ELŻBIETY WIŚNIEWSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 69/1.,
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR UPOWAŻNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHYŻY
2.ImionaMACIEJ LESZEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okoliczności04.09.2020, UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 4 WRZEŚNIA 2020 R., AKT NOTARIALNY Z DN. 04.09.2020 R. - REP. A NR 2016/2020 NOTARIUSZ ANNY ELŻBIETY WIŚNIEWSKIEJ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI, UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 69/1.,
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE