XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1092766.
KRS 0000806081, REGON 384482004, NIP 9512491164
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-09-30 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51835/20/884]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Healthily sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firma"USP ZDROWIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Numer PESEL lub numer REGON142269887

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika120099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 004 950,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika120100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 005 000,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

WPISAĆ

6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK