XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1092780.
KRS 0000682349, REGON 367534088, NIP 9151803747
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-06-09 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/18220/20/421]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Icon sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina TRZEBNICA miejscowość TRZEBNICA

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat TRZEBNICKI gmina TRZEBNICA miejscowość TACZÓW MAŁY

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość TRZEBNICA ulica UL. HENRYKA POBOŻNEGO nr domu 18 kod pocztowy 55-100 poczta TRZEBNICA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość TACZÓW MAŁY nr domu 1B kod pocztowy 55-100 poczta TRZEBNICA kraj POLSKA