Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1092850.
KRS 0000801748, REGON 384242808, NIP 8982252775
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-08-30 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36519/20/884]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kancelaria Finansowo-Rachunkowa Zabłocka sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaINTERCORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaKANCELARIA FINANSOWO-RACHUNKOWA ZABŁOCKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. TĘCZOWA nr domu 11 kod pocztowy 53-601 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. ŁOMNICKA nr domu 26 nr lokalu 14 kod pocztowy 54-061 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki22.10.2020 R., ZASTĘPCA NOTARIALNY BARBARA SZLICHTA ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANNY POSWA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 1, REP. A NR 47903/2020. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHASS
2.ImionaMARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZABŁOCKA
2.ImionaMARTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH.

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZABŁOCKI
2.ImionaMACIEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 (PIĘĆSET) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB WSPÓLNE DZIAŁANIE KAŻDEGO Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Z PREZESEM ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHASS
2.ImionaMARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZABŁOCKA
2.ImionaMARTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

WPISAĆ

5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

W związku z publikacją rankingu przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko do 7 grudnia 2020 r. możesz uzyskać dostęp do 100 sprawozdań finansowych o 20% taniej!

Aby skorzystać z promocji, zaloguj się i wypełnij formularz zamówienia na stronie Moje konto.