XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1092884.
KRS 0000540154, REGON 360604408, NIP 9571076679
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-01-22 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/16273/20/87]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Koda Invest sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaKODA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaKODA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiSKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI DOKONYWANE JEST PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAWIŚLAK
2.ImionaMARCIN ROBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoZAWIŚLAK
2.ImionaMACIEJ LUDWIK Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA JEDNOOSOBOWA

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji23.09.2020, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, PODJĘTA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO W DNIU 23.09.2020 R. PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ SOLECKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV NR 49/1, REP. A NR 3666/2020.,
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówLIKWIDATOR JEST UPOWAŻNIONY DO REPREZENTOWANIA PODMIOTU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAWIŚLAK
2.ImionaMACIEJ LUDWIK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okoliczności23.09.2020, UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI, PODJĘTA W POSTACI AKTU NOTARIALNEGO SPORZĄDZONEGO W DNIU 23.09.2020 R. PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ SOLECKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GDYNI PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV NR 49/1, REP. A NR 3666/2020.,
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE