XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1092980.
KRS 0000507074, REGON 222102295, NIP 5892013781
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-04-23 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/18041/20/262]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: M-Invest sp. z o.o. w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaM-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoMIOTK
2.ImionaALDONA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji06.03.2020, 06 MARCA 2020 ROKU UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW REP. A NR 1042/2020 KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU NOTARIUSZA KAMILA RODZIEWICZA ,
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z LIKWIDATORÓW SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDĄBROWSKI
2.ImionaJAROSŁAW DARIUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okoliczności06.03.2020, 06 MARCA 2020 ROKU UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW REP. A NR 1042/2020 KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU NOTARIUSZA KAMILA RODZIEWICZA ,
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE