XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1093451.
KRS 0000304678, REGON 240796125, NIP 6462804925
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-04-29 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/36935/20/326]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Serwisprawa.pl sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki09.07.2020R., NOTARIUSZ MAŁGORZATA LENART, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SKWIERZYŃSKIEJ NR 21/16, REP. A NR 3722/2020; CAŁA UMOWA ZOSTAŁA UCHYLONA I PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI. 07.10.2020R., NOTARIUSZ ILONA ROCZNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SKWIERZYŃSKIEJ NR 21/16, REP. A NR 5691/2020; ZMIENIONO §6 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOLEJARZ
2.ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika1211 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 242.200,00 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE) ZŁOTYCH

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKONDRACKI
2.ImionaSEBASTIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika1211 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 242.200,00 (DWIEŚCIE CZTERDZIEŚCI DWA TYSIĄCE DWIEŚCIE) ZŁOTYCH

WYKREŚLIĆ

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOROSZ
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMACHATA
2.ImionaJACEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHELIX VENTURES PARTNERS FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
3.Numer PESEL lub numer REGON020979072
5.Udziały posiadane przez wspólnika1422 (JEDEN TYSIĄC CZTERYSTA DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 284.400 ZŁ (DWIEŚCIE OSIEMDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE CZTERYSTA) ZŁOTYCH.
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ALBO DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWIERDAK
2.ImionaŁUKASZ JERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOROSZ
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMILLINDER
2.ImionaSEBASTIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOLEJARZ
2.ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoOLEJARZ
2.ImionaJAROSŁAW GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

WYKREŚLIĆ

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 87 B DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 12 Z WYDAWANIE GAZET

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 15 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 24 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 25 Z DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 47 A SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 47 B SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ

21

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy52 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

22

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy65 2 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE

23

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 21 Z DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

24

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy72 22 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA

25

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy74 40 Z REKLAMA

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

W związku z publikacją rankingu przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko do 7 grudnia 2020 r. możesz uzyskać dostęp do 100 sprawozdań finansowych o 20% taniej!

Aby skorzystać z promocji, zaloguj się i wypełnij formularz zamówienia na stronie Moje konto.