XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1093748.
KRS 0000583402, REGON 362769237, NIP 5213709995
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-11-02 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/53574/20/606]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Warbud Ppp 5 sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści:

Dział 6.

1

Dla pozycji:


WPISAĆ

1.--- 2020-11-02