XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 1093824.
KRS 0000149976, REGON 012835824, NIP 5270102948
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-02-24 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57057/20/946]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Alta SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 46 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki31.08.2020, REP. A NR 6452/2020, ZASTĘPCA NOTARIALNY BEATA WIŚNIEWSKA, ZASTĘPUJĄCY NOTARIUSZA ADAMA SUCHTĘ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: ART. 5 UST. 1, ART. 5 UST. 4, ART. 11 UST. 3, ART. 15 UST. 6, UCHYLENIE: ART. 5 UST. 6, DODANIE: ART. 15 UST. 9, PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego15230345,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego15130345,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji15230345

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji15130345

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego15230345,00

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego15130345,00

Rubryka 9. Emisje akcji

1

Dla pozycji:

1.Nazwa serii akcjiA

WYKREŚLIĆ

2.Liczba akcji w danej serii3529800

WPISAĆ

2.Liczba akcji w danej serii1607567

WYKREŚLIĆ

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1.607.567 - AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU 1.922.233 - AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

WPISAĆ

3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane1.607.567 - AKCJE SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

2

Dla pozycji:

1.Nazwa serii akcjiB

WYKREŚLIĆ

2.Liczba akcji w danej serii2000000

WPISAĆ

2.Liczba akcji w danej serii13504778

3

Dla pozycji:

1.Nazwa serii akcjiC

WYKREŚLIĆ

2.Liczba akcji w danej serii2805425

4

Dla pozycji:

1.Nazwa serii akcjiD

2.Liczba akcji w danej serii1377120

5

Dla pozycji:

1.Nazwa serii akcjiF

2.Liczba akcji w danej serii5500000

Dział 2.

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSERWA
2.ImionaMARIUSZ ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaROGOWSKI
2.ImionaPAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)