XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 1093852.
KRS 0000025000, REGON 390453104, NIP 6910201690
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-04 r.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13853/20/838]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm oferujących nieruchomości do wynajęcia

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 68.20.Z (Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi).

Liczba rekordów:
38 223

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza spółek akcyjnych

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich spółek akcyjnych zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS.

Liczba rekordów:
10 654

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 75 następującej treści:

Dział 5.

Rubryka 1. Kurator

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDZIEDZIŃSKI
2.ImionaTOMASZ MICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOSTANOWIENIE Z DNIA 12 LIPCA 2020R. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - ŚRÓDMIEŚCIA IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, KURATOR USTANOWIONY W TRYBIE ART. 69 KPC CELEM REPREZENTOWANIA GANT DEVELOPMENT S.A. W LEGNICY W SPRAWIE SYGN. AKT IV P 128/16