XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 1093896.
KRS 0000616387, REGON 364386397, NIP 8943078149
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-05-04 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34822/20/559]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Spyrosoft SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki30.07.2020 R., NOTARIUSZ MARCIN SKUROWSKI ,KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2478/2020 - ZMIENIONO § 4 UST. 1 I 2, ZMIENIONO § 10 UST. 3 I 4, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU.

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego104866,60 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego106756,60 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji1048666

WPISAĆ

3.Liczba akcji wszystkich emisji1067566

WYKREŚLIĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego104866,60 ZŁ

WPISAĆ

5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego106756,60 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

WPISAĆ

1

1.Nazwa serii akcjiE
2.Liczba akcji w danej serii18900
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE