XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 1093956.
KRS 0000038174, REGON 000416858, NIP 7390203937
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-08-27 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/12326/20/502]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Spółdzielnia Pracy "Metalowiec" w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość OLSZTYN ulica WINCENTEGO PSTROWSKIEGO nr domu 26 kod pocztowy 10-602 poczta OLSZTYN kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość OLSZTYN ulica UL. KS. TADEUSZA BORKOWSKIEGO nr domu 1 nr lokalu 29 kod pocztowy 10-087 poczta OLSZTYN kraj POLSKA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW METALOWYCH - GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA

WYKREŚLIĆ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy28 75 B PRODUKCJA WYROBÓW METALOWYCH POZOSTAŁA