XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 1093961.
KRS 0000478657, REGON 321432870, NIP 6692520048
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY W KOSZALINIE IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-27 r.
[KO.IX NS-REJ.KRS/5756/20/75]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Spółdzielnia Socjalna "Albert" sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółdzielniZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

Dla pozycji:

1.NazwiskoPROKOP
2.ImionaKRYSTYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

WYKREŚLIĆ

4.Funkcja w organie reprezentującymZASTEPCA PREZESA ZARZĄDU

WPISAĆ

4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

WYKREŚLIĆ

2

1.NazwiskoBANASIAK
2.ImionaIWONA BOGUSŁAWA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

3

1.NazwiskoWALASZKOWSKI
2.ImionaSŁAWOMIR Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU
5.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ

1

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

2

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

3

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

4

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

5

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

6

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

7

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

8

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

9

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

WYKREŚLIĆ

10

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 11 Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU

11

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH

12

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 19 Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE

13

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 21 Z UPRAWA WINOGRON

14

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH

15

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 25 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW

16

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 27 Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW

17

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 28 Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

18

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 29 Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH

19

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN

20

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO

21

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW

22

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH

23

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 44 Z CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄDOWATYCH

24

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ

25

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ

26

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT

27

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)

28

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ

29

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

30

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH

31

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy01 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN

32

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy02 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA

33

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy02 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA

34

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy02 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM

35

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy03 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH

36

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU

37

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU

38

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO

39

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 31 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE ZIEMNIAKÓW

40

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW

41

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW

42

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

43

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK

44

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 72 Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK

45

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 73 Z PRODUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH

46

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ

47

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

48

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ

49

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ

50

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy14 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY

51

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY

52

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 11 Z DRUKOWANIE GAZET

53

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE

54

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU

55

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 12 Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW

56

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH

57

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 17 Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH

58

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy20 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH

59

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

60

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

61

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

62

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU

63

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU

64

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ

65

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ

66

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy23 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM

67

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

68

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

69

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH

70

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN

71

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy32 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH

72

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

73

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy32 91 Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI

74

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

75

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

76

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

77

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

78

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

79

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH

80

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

81

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy39 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

82

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

83

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

84

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

85

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

86

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

87

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

88

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 31 Z TYNKOWANIE

89

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

90

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

91

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

92

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

93

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

94

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

95

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN

96

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT

97

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW

98

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW

99

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

100

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

101

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

102

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

103

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

104

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

105

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

106

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

107

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE

108

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

109

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

110

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

111

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

112

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

113

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

114

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

115

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

116

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

117

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

118

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

119

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

120

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

121

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

122

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

123

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

124

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

125

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

126

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

127

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

128

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

129

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

130

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

131

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy87 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ

132

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy87 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

133

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy87 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

134

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy88 10 Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

135

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy88 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

136

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

137

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO

138

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO

139

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

140

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

141

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

142

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

143

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

144

2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

W związku z publikacją rankingu przygotowaliśmy specjalną ofertę. Tylko do 7 grudnia 2020 r. możesz uzyskać dostęp do 100 dokumentów finansowych o 20% taniej!

Aby skorzystać z promocji, zaloguj się i wypełnij formularz zamówienia na stronie Moje konto.