XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 1093965.
KRS 0000386033, REGON 241947649, NIP 6292456772
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2011-05-16 r.
[RDF/269902/20/572]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Spółdzielnia Socjalna "Transkolektyw" sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 17.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019