XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 1094042.
KRS 0000456520, REGON 022107086, NIP 8961533368
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-04-03 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/32607/20/578]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Fundacja Truckers Life sprawozdanie finansowe

W dniu 17 listopada 2020 r. dokonano wpisu nr 19 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Informacje o statucie pierwszego działu KRS oraz rubryk Przedmiot działalności oraz Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego trzeciego działu KRS.

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!