XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 1094052.
KRS 0000390477, REGON 021618376, NIP 1010004684
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2011-06-30 r.
[RDF/269760/20/389]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Gjw Praha Spol. S.R.O. (sp. z o.o.) Oddział w Polsce sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowegoOD 01.01.2018 DO 31.12.2018