XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

p) Stowarzyszenia kultury fizycznej

Pozycja 1094061.
KRS 0000136795, REGON 001061788, NIP 6771200792
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2002-10-29 r.
[RDF/269766/20/315]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Rzemieślniczy Klub Sportowy "Juvenia" sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 16.11.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019