Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2021-2023

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2024 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2021-2023
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2023 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może już być nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 1118506.
KRS 0000062045, REGON 590015757, NIP 7730009342
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-19 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/30174/20/975]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych "Biała Góra" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.11.30 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 55 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaQUARZWERKE GMBH

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika368.611 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.861.100 PLN

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika368.638 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.863.800,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 3. Prokurenci

WPISAĆ

1

1.NazwiskoMITTEK
2.ImionaMARTA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU