I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7700.
KRS 0000680864, REGON 367423118, NIP 7010696998
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-05-30 r.
[BMSiG-7156/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Diz Partners sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator Spółki DIZ PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy (informacja ukryta), 02-054 Warszawa, ogłasza, iż uchwałą z dnia 3.02.2020 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników rozwiązano Spółkę i otwarto Jej likwidację z dniem 3.02.2020 r. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!