I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 7701.
KRS 0000502258, REGON 302692406, NIP 7831711606
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2014-03-14 r.
[BMSiG-7254/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: M4Am sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 30 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników M4AM Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 502258), podjęło uchwałę o rozwiązaniu Spółki, otwierając likwidację z dniem 1 stycznia 2020 r. Likwidator wzywa wierzycieli Spółki, aby w terminie 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!