I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 7713.
KRS 0000054754, REGON 710002831, NIP 8210006125
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-26 r.
[BMSiG-7374/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Drosed" SA sprawozdanie finansowe

"DROSED" S.A. z siedzibą w Siedlcach (KRS 0000054754, "Spółka") niniejszym ogłasza o utracie pozycji dominującej w Spółce przez Spółkę LDC INTERNATIONAL Société par actions simplifiée (Société ŕ associé unique) z siedzibą w Sablé-sur-Sarthe, Francja oraz o osiągnięciu pozycji dominującej w Spółce przez Spółkę "DROSED HOLDING" Sp. z o.o. z...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!