Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może już być nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 7716.
KRS 0000785720, REGON 383367985, NIP 5272893670
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2019-05-15 r.
[BMSiG-7176/2020]

Zamów bazę danych do kampanii marketingowej lub sprzedażowej

Jeśli poszukujesz nowych kontrahentów z branży lub regionu, w którym działa ten podmiot, zapoznaj się z naszą ofertą:

Baza firm instalatorskich

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 43.2 (Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych).

Liczba rekordów:
102 906

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Baza dentystów

Baza z aktualnymi danymi aktywnych polskich przedsiębiorstw i instytucji zarejestrowanych w rejestrach CEIDG, REGON i KRS, dla których kod PKD 2007 to 86.23.Z (Praktyka lekarska dentystyczna).

Liczba rekordów:
33 278

Cena rekordu:
od 0,01 zł

Sprawdź zawartość

Drugie Ogłoszenie o Prawie Poboru Akcji 1. W dniu 9 stycznia 2020 r. Zarząd Spółki HORUM S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000785720 (dalej: "Spółka"), podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. 2. Kapitał zakładowy ma być podwyższony o kwotę 110.000,00...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!