IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM

Pozycja 7959.
KRS 0000164523, REGON 731621029, NIP 8291615301
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2003-06-10 r., sygnatura akt: LD XX Ns-Rej. KRS 1942/20/068
[BMSiG-7179/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Windex" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Sygn. akt LD XX Ns-Rej. KRS 1942/20/068 KRS 164523 OGŁOSZENIE Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamia, że zarządzeniem z dnia 21 stycznia 2020 r. zostało wszczęte z urzędu, na podstawie art. 25a ust. 1 pkt 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, postępowanie o rozwiązanie: "WINDEX"...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!