V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 8005.
SĄD REJONOWY W GARWOLINIE, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 558/19
[BMSiG-7196/2020]

W Sądzie Rejonowym w Garwolinie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 558/19 toczy się sprawa z wniosku gminy Górzno o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w miejscowości Piaski (gmina Górzno, powiat garwoliński), składającej się z działek ewidencyjnej o numerach 172, 173, 175, 177, 178 i 180/2 o powierzchni 2,47 ha.

Sąd wzywa wszystkich, którzy roszczą sobie prawa do ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia stawili się w tutejszym sądzie i wykazali swój interes do uczestniczenia w tym postępowaniu, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w niniejszym postępowaniu.