XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

d) Spółki komandytowe

Pozycja 65981.
KRS 0000661808, REGON 366489463, NIP 5252697173
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-02-02 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/4307/20/396]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Mbh sp. z o.o. sp.k. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu 22 kod pocztowy 00-133 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. STANISŁAWA NOAKOWSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 6 kod pocztowy 00-666 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejMARKETING@MANAGERBUSINESSHUB.PL
4.Adres strony internetowejWWW. MANAGERBUSINESSHUB.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki17.09.2019 R., REP.A NR 3508/2019, ANNA MAJCHRZAK NOTARIUSZ W WARSZAWIE, ZMIANA §1-15.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWINEK
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

11.Wartość wkładu umówionego1.500,00 ZŁOTYCH

WPISAĆ

11.Wartość wkładu umówionego3.800,00 ZŁ

WYKREŚLIĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WPISAĆ

12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

WYKREŚLIĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCEGŁOWSKI
2.ImionaPIOTR STEFAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH
11.Wartość wkładu umówionego1.150,00 ZŁOTYCH
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego1.150,00 ZŁOTYCH
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDOTKA
2.ImionaJAROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej1.000,00 ZŁOTYCH
11.Wartość wkładu umówionego1.150,00 ZŁOTYCH
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego1.150,00 ZŁOTYCH
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE