XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 66044.
KRS 0000668568, REGON 366793959, NIP 5252703376
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-03-15 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8628/20/26]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Granger sp. z o.o. BB S.K.A. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu