XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 66056.
KRS 0000411639, REGON 021824727, NIP 8971781286
SYSTEM, SYSTEM, wpis do rejestru: 2012-02-17 r.
[RDF/188170/20/903]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kurkowa 14 sp. z o.o. Spółka Komandytowo - Akcyjna w likwidacji sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści:

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 06.02.2020 okres OD 01.01.2019 DO 20.12.2019