XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 66260.
KRS 0000018830, REGON 005720288, NIP 8790168547
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-08 r.
[TO.VII NS-REJ.KRS/779/20/565]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Bresse Pol" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 52 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZCZĘSNA
2.ImionaIRENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika228 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 11.400 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12500 ZŁ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFRAPO-ECONOMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
3.Numer PESEL lub numer REGON301730091

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika666 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33300,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika676 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 33800 ZŁ