XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 66604.
KRS 0000536901, REGON 021937489, NIP 8952015013
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-01-08 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/1482/20/847]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Icg Invest sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaICG FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON021987754
4.Numer KRS0000707225 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika796 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.800 ZŁ (TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY OSIEMSET ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRADECKI
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika574 (PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 28.700,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA OSIEM TYSIĘCY SIEDEMSET ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRADECKA
2.ImionaMARZENA ANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika222 (DWIEŚCIE DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.100,00 ZŁ (JEDYNAŚCIE TYSIĘCY STO ZŁOTYCH)
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE