XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 66956.
KRS 0000690116, REGON 368039267, NIP 5252719360
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2017-08-10 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8134/20/238]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Nowa Fala sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki28-01-2020 R., ZMIANA: §5, §6

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHULEWICZ
2.ImionaBARTOSZ SYLWESTER Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWALIK
2.ImionaJOANNA MAŁGORZATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 60.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika1050 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego120000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego210000,00 ZŁ