XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 67181.
KRS 0000616313, REGON 364402558, NIP 5110291515
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-05-09 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/3940/20/408]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Pv Kolno II sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki05.12.2019 R., REP. A NR 7347/2019, NOTARIUSZ ANTONI TUSZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻUROMINIE. ZMIANA § 5, § 6 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLINEK
2.ImionaCEZARY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

WYKREŚLIĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3750 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika175 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.750,00 ZŁOTYCH

Rubryka 8. Kapitał spółki

WYKREŚLIĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

WPISAĆ

1.Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ