XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 67448.
KRS 0000416495, REGON 145967089, NIP 5252529582
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-03-29 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/8157/20/83]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Wrocław Industrial Park sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.06 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 20 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSELP NETHERLANDS (HOLDINGS) B.V
5.Udziały posiadane przez wspólnika712.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.600.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSELP (ALPHA GERMANY) S.A.R.L.
5.Udziały posiadane przez wspólnika712.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.600.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK