XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

g) Spółki akcyjne

Pozycja 67533.
KRS 0000627919, REGON 364923978, NIP 7792444778
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-07-12 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/2912/20/176]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Profi HR SA sprawozdanie finansowe

W dniu 2020.02.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WYKREŚLIĆ

3.Firma, pod którą spółka działaPROFI HR SPÓŁKA AKCYJNA

WPISAĆ

3.Firma, pod którą spółka działaPROFI HR SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBUCZYK
2.ImionaPIOTR ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 6.

Rubryka 1. Likwidacja

WPISAĆ

1

1.Informacje o otwarciu likwidacji21.10.2019 R., UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PROFI HR SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI ZAPROTOKOŁOWANA W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2019 R. PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA GROBELNEGO PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ MAGDALENA DEDYK-MICHAJŁOW NOTARIUSZ, BARTOSZ GROBELNY NOTARIUSZ, OBORNIKI (64-600), PRZY UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 66, W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 10383/2019, 21.10.2019
3.Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorówKAŻDY LIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane likwidatorów

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBUCZYK
2.ImionaPIOTR ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

WPISAĆ

1.Określenie okoliczności21.10.2019 R., UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PROFI HR SPÓŁKA AKCYJNA W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI I OTWARCIA JEJ LIKWIDACJI ZAPROTOKOŁOWANA W DNIU 21 PAŹDZIERNIKA 2019 R. PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA GROBELNEGO PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ MAGDALENA DEDYK-MICHAJŁOW NOTARIUSZ, BARTOSZ GROBELNY NOTARIUSZ, OBORNIKI (64-600), PRZY UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 66, W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO REP. A NR 10383/2019, 21.10.2019
2.Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE