II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH

1. Pierwsze

Pozycja 14939.
EWP 404
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY I REJESTROWY
[BMSiG-14619/2020]

Sygn. akt VII Ns-Rej. EwP 404 POSTANOWIENIE Dnia 24 stycznia 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. Rejestrowych, w składzie: Przewodniczący: SSO Marzena Wyrembak-Gastoł, po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2020 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Grzegorza Braun, Włodzimierza Skalika i...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!

Sprawdź ranking finansowy 2000 największych firm w Polsce

"Lista 2000" dziennika "Rzeczpospolita"

Zapoznaj się z najnowszą edycją rankingu największych firm, którą opracowaliśmy dla dziennika "Rzeczpospolita"!

"Lista 2000" to coroczne zestawienie zawierające wyniki finansowe 2000 działających w Polsce przedsiębiorstw o największych przychodach ze sprzedaży za ubiegły rok.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do pełnej wersji dokumentów, z których korzystaliśmy przy budowaniu listy rankingowej, wypróbuj naszą wyszukiwarkę sprawozdań finansowych.