Pobierz raport o postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych w latach 2019-2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2021

Postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne. Raport 2022 to nowe wydanie corocznej publikacji wywiadowni gospodarczej MGBI dotyczącej postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych przez polskie sądy gospodarcze.

W raporcie znajdziesz:

  • analizę postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych prowadzonych wobec przedsiębiorstw i konsumentów w latach 2019-2021
  • listę największych bankructw i restrukturyzacji w polskim biznesie w 2021 r.
  • profile niewypłacalnych dłużników
  • informacje o aktywności doradców restrukturyzacyjnych w postępowaniach

II. WPISY DO EWIDENCJI PARTII POLITYCZNYCH

1. Pierwsze

Pozycja 14939.
EWP 404
SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE, VII WYDZIAŁ CYWILNY RODZINNY I REJESTROWY
[BMSiG-14619/2020]

Sygn. akt VII Ns-Rej. EwP 404

POSTANOWIENIE

Dnia 24 stycznia 2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rodzinny i Rejestrowy, Sekcja ds. Rejestrowych, w składzie: Przewodniczący: SSO Marzena Wyrembak-Gastoł, po rozpoznaniu w dniu 24 stycznia 2020 r. w Warszawie, na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Grzegorza Braun, Włodzimierza Skalika i Sławomira Czecha, o wpisanie do ewidencji partii politycznych partii Konfederacja Korony Polskiej, postanawia: wpisać do ewidencji partii politycznych:

w rubryce 1: 1

w rubryce 2: 27 czerwiec 2019 r.

w rubryce 3: Konfederacja Korony Polskiej, skrót: KKP, al. Prymasa Tysiąclecia 46 lok. 204, 01-242 Warszawa;

w rubryce 5:

Grzegorz Braun - Prezes, zam.: (informacja ukryta), 05-830 Stara Wieś;

w rubryce 6:

Grzegorz Braun, zam.: (informacja ukryta), 05-830 Stara Wieś,
Włodzimierz Skalik, zam.: (informacja ukryta), 42-229 Częstochowa,
Sławomir Czech, zam.: PI. Jana Karpackiego 2/3, 43-190 Mikołów;

w rubryce 7: 24 stycznia 2020 r.