I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 16383.
KRS 0000031606, REGON 050259992, NIP 5420007224
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-26 r.
[BMSiG-16035/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Biacem" sp. z o.o. w Białymstoku sprawozdanie finansowe

Likwidator Spółki "Biacem" Sp. z o.o. w Białymstoku w likwidacji, Białystok. (informacja ukryta), informuje, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Biacem" Sp. z o.o. w Białymstoku podjęło w dniu 6 marca 2020 roku uchwałę o rozwiązaniu Spółki i jej likwidacji. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!