I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 16384.
KRS 0000269734, REGON 140782646, NIP 1231097862
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-12-19 r.
[BMSiG-15986/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Immochan Szczecin sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zgromadzenie Wspólników Spółki Immochan Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie, KRS 0000269734, uchwałą z 11.03.2020 r. postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili wierzytelności pod adresem Spółki do korespondencji:...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!