I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 16385.
KRS 0000491045, REGON 200825007, NIP 5461391314
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-12-16 r.
[BMSiG-16030/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: "Ruden" sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

RUDEN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą: Ruda 93, poczta 19-111 Krypno, KRS 0000491045, ogłasza że w dniu 31 stycznia 2020 r. została podjęta uchwała na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników w sprawie otwarcia jej likwidacji oraz wzywa wszystkich wierzycieli Spółki do zgłaszania Spółce swoich wierzytelności w terminie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!