I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 16389.
KRS 0000579305, REGON 362722566, NIP 6772393451
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2015-10-12 r.
[BMSiG-15999/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Kontenex sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Likwidator Spółki KONTENEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie w likwidacji z siedzibą w Krakowie (Kraków), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000579305, informuje o podjęciu w dniu 23.12.2019 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki KONTENEX Spółka z ograniczoną...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!