I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 16392.
KRS 0000602628, REGON 363739600, NIP 7743227242
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2016-02-16 r.
[BMSiG-15993/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Qrd Solution sp. z o.o. sprawozdanie finansowe

Zgromadzenie wspólników podmiotu Qrd Solution Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, uchwałą z dnia 11.03.2020 roku postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić w stan likwidacji. W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!