I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 16394.
KRS 0000084678, REGON 870363980, NIP 9561040510
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-24 r.
[BMSiG-16053/2020]

Pobierz sprawozdania finansowe i inne dokumenty opublikowane przez ten podmiot

Oceń kondycję finansową, udział w rynku oraz inne parametry mające wpływ na ryzyko współpracy z tym podmiotem.

Pobierz sprawozdania finansowe złożone przez ten podmiot do Repozytorium Dokumentów Finansowych KRS:

Więcej informacji: Krajowa Spółka Cukrowa SA sprawozdanie finansowe

WNIOSEK O OGŁOSZENIE UZUPEŁNIENIAPORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGOWALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, przy (informacja ukryta), wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru...

Zaloguj się, aby wyświetlić pełną treść ogłoszenia lub wpisu do KRS.

Nie masz jeszcze konta w serwisie iMSiG.pl? Zarejestruj się!